dimarts, 11 de novembre de 2008

Catalunya, matèria de consum


La proximitat vers la persona consumidora és un dels elements a tenir en compte en qualsevol política moderna en l'ambit del consum. Correspon al Govern català portar a terme polítiques i actuacions encaminades que Ajuntaments i Consells comarcals puguin disposar dels mitjans per informar les persones consumidores sobre els seus drets i deures i també tramitar les seves queixes, reclamacions, denúncies i sol-licituds d'arbitratge. També cal destacar el desenvolupament de les tasques de mediació per resoldre els conflictes entre consumidors i agents econòmics. En el cas dels Consells, la seva importància és major en aquelles zones en què no existeixen oficines municipals.
Loading...

Seguidors

http://santibarona.blogspot.com ¡Facebookéame!

Moltes mercès per visitar el meu Blog !